MARTIDERM PIGMENT-ZERO DSP-BRIGHT 30 AMPOLLAS
  • MARTIDERM PIGMENT-ZERO DSP-BRIGHT 30 AMPOLLAS

MARTIDERM PIGMENT-ZERO DSP-BRIGHT 30 AMPOLLAS

  

販売価格 : 10,400円  
特価(税込) : 5,200円割引: 50%OFF

  • 商品番号 : B07C91PZQ7
  • 99 在庫量 :

この商品について

  • Martiderm Pigment Zero Dsp-Bright、30アンプル。 DSP-BRIGHTには、斑点がある場合にのみ作用する選択的な色素脱失の有効成分が含まれています。肌のトーンを統一し、その外観を軽減および防止します。 Martiderm Pigment Zero Dsp - Bright, 30 anpuru. DSP - buraito ni wa, hanten ga aru baai ni nomi sayō suru sentaku-tekina shikisodasshitsu no yūkō seibun ga fukuma rete imasu. Hada no tōn o tōitsu shi, sono gaikan o keigen oyobi bōshi shimasu.


URL送信

商品説明

商品の説明

Martiderm Pigment Zero Dsp-Bright、30アンプル。純粋なビタミンCおよびDSP-TX複合体(ヘキシルレゾルシノール、フィチン酸、ベリスペレンニスおよびトラネキサム酸)を含む脱色活性濃縮物。それは、あらゆる種類の斑点(太陽、年齢)および他の色素沈着過剰を軽減および予防するのに役立ちます。肌に明るさをもたらします。 Martiderm Pigment Zero Dsp - Bright, 30 anpuru. Junsuina bitaminshī oyobi DSP - TX fukugō-tai (hekishirurezorushinōru, fichin san, berisuperen'nisu oyobi toranekisamu san) o fukumu dasshoku kassei nōshuku-mono. Sore wa, arayuru shurui no hanten (taiyō, nenrei)oyobi hoka no shikiso chinchaku kajō o keigen oyobi yobō suru no ni yakudachimasu. Hada ni akaru-sa o motarashimasu.


この商品を買った人は、こんな商品にも興味をもっています

販売価格 : 25,190円  
特価(税込) : 10,832円割引: 57%OFF

閲覧履歴

MARTIDERM PIGMENT-ZERO DSP-BRIGHT 30 AMPOLLAS
販売価格 : 10,400円  
特価(税込) : 5,200円割引: 50%OFF